Nguyễn Đình Ân – Người truyền cảm hứng together

Doanh Nhân Tiêu Biểu Huế 2016

Nguyễn Đình Ân: Người truyền cảm hứng “together”… Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới có câu nói nổi tiếng: “Nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình. Nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”. Điều đó đang rất đúng với Nguyễn Đình Ân, người đang […]

Read More...