Chương Trình “Ngược Dòng Sông Hương ”

Chương Trình “Ngược Dòng Sông Hương ”

Nội dung chương trình: 07: 30 Lễ tân tàu Rồng Hoàng Đế đón khách tại Bến Nghênh Lương Đình với khăn More info